แสตมป์เซเว่น 2019
แสตมป์ 200 ดวง 600.- แสตมป์ 100 ดวง 300.- แสตมป์ 60 ดวง 180.-
แสตมป์ 50 ดวง 150.- แสตมป์ 40 ดวง 120.- แสตมป์ 35 ดวง 105.-
แสตมป์ 30 ดวง 90.- แสตมป์ 20 ดวง 60.- แสตมป์ 15 ดวง 45.-
แสตมป์ 10 ดวง 30.- แสตมป์ 5 ดวง 15.- แสตมป์เซเว่น 2019