สิทธิประโยชน์ Allmember
เปลี่ยนแต้ม 24Catalog เป็น All Point