แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

โครงการจอง เสื้อกระต่ายหมายจันทร์ สบทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งที่ 2 ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

เสื้อกระต่ายหมายจันทร์

โครงการจอง เสื้อกระต่ายหมายจันทร์

เริ่มสั่งจอง 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561

รับสินค้า 20 มิ.ย.ต้นไป

โครงการจอง เสื้อกระต่ายหมายจันทร์ สบทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งที่ 2 ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

คนไทยกว่า 60,000 คนต่อปี เสียชีวิตจากมะเร็งชนิดเดียวกัน จากมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุด
นั่นคือ “มะเร็งไม่มีโอกาส”
เพราะการไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษา ก็เท่ากับ "ไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิต"
แต่ “เราทุกคนสามารถช่วยรักษามะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดนี้ได้”
ช่วยกันบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ “ต่อสู้กับโรคร้าย”
ช่วยให้พวกเขาได้รับการ “รักษาที่ถูกต้อง”
เพราะเงินทุกบาทของคุณ คือ ทุกโอกาสที่จะรอดชีวิตสำหรับพวกเขา
------------------------------
ร่วมสมทบทุนกว่า 399 ล้านบาท เพื่อสร้าง
“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง ภาคตะวันออก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี”