เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

1. ซื้อสินค้าครบ 899 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้ารับฟรี ร่มกลับด้านมูลค่า 459 บาท
2. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าบน www.24Catalog.com ในหน้ากิจกรรมสินค้าความงาม สวย ท้าลมร้อน จำนวน 25 รายการหรือสินค้าในหน้าเว็บไซต์
    www.24catalog.com/สินค้าความงาม-สวย-ท้าลมร้อน/ เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอสงวนสิทธิ์ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้นต่อ 1 ใบเสร็จ
6. ของสมนาคุณมีผลระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2561 หรือจนกว่าของจะหมดเท่านั้น

สินค้าความงาม สวย ท้าลมร้อน (0 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90