เสื้อเรื่องเล่าเช้านี้ แฟนข่าว ครบรอบ 16 ปี

เสื้อเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 แฟนข่าว ครบรอบ 16 ปี

รายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลชนบทที่ห่างไกล

สั่งจอง 1 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับสินค้า 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: สีของเสื้ออาจแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ และขนาดของสินค้าต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ซม.

ขนาดของเสื้อเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 เสื้อแฟนข่าว ครบรอบ 16 ปี

เสื้อขนาดไซส์ S ขนาดรอบอก 34 นิ้ว ขนาดความยาว 25 นิ้ว
เสื้อขนาดไซส์ M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว ขนาดความยาว 27 นิ้ว
เสื้อขนาดไซส์ L ขนาดรอบอก 42 นิ้ว ขนาดความยาว 29 นิ้ว
เสื้อขนาดไซส์ XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว ขนาดความยาว 30 นิ้ว
เสื้อขนาดไซส์ XXL ขนาดรอบอก 50 นิ้ว ขนาดความยาว 31 นิ้ว

เสื้อเรื่องเล่าเช้านี้ แฟนข่าว ช่อง 3 ครบรอบ 16 ปี (0 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90

ภาพตัวอย่างประกอบ เสื้อเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 เสื้อแฟนข่าว ครบรอบ 16 ปี

 
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90