แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

โครงการพระวัตถุมงคล

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อ พระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (จำลอง) เป็นเหรียญมหามงคลที่จัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์ มงคลสมัย พระประธานอุโบสถ วัดทุ่งเศรษฐี...ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมสั่งจอง เพื่อเป็นของขวัญมหามงคลอันทรงคุณค่า ที่จะนำไปกราบพ่อ กราบแม่กันนะครับ

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่

พระคุณพ่อ พระคุณแม่

พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย

พระคุณพ่อ พระคุณแม่

ประวัติศาสตร์แห่งการรวบรวมชนวนมวลสารมงคลทั่วประเทศ เพื่อจัดสร้างพระในครั้งสำคัญ

  1. ชนวนมวลสารมงคลรับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  2. เทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
  3. ชนวนสำริดมงคลพิธีเททองพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก
  4. ๔๕ มวลสารมงคลจากพระเกจิคณาจารย์
  5. ๑๙๙ สุดยอดมวลสารมงคล

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90