แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog
เสื้อการกุศล 109 มหาราช
เสื้อการกุศล 109 มหาราช

เสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช

109 มหาราช

เสื้อการกุศล 109 มหาราช
เสื้อการกุศล 109 มหาราช

เสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช

109 มหาราช

เสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จึงจัด ทำโครงการ ๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้าน เพื่อระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
เพื่อร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 1,300 ล้านบาท

ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาเงินจากหลากหลายช่องทาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ยังขาดเงินอยู่อีกถึง 400 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ที่มีกำลังพอที่จะเสียสละทรัพย์ในการทำบุญด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดมหาราช ตัวนี้ โดยวางเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตัว เพื่อให้ได้เงิน 200 ล้านบาท

ด้วยกิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่ท่าน 1 คน ทำบุญด้วยการซื้อเสื้อ 1 ตัว และแนะนำเพื่อนที่ท่านรู้จักเพียงแค่ 2 คน ที่สามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะเกิดการร่วมเป็นสะพานบุญต่อเนื่องกันไป

สั่งซื้อได้ที่ 24Catalog โดยจะเปิดจำหน่ายเสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมพาพันธ์ 2562

เสื้อ 109 มหาราช

เสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
เสื้อการกุศล ๑๐๙ มหาราช ดารา

นอกจากซื้อเสื้อ ๑๐๙ มหาราช เพื่อสบทบทุนโครงการ ๑๐๙ ปี ๑๐๙ ล้าน แล้วยังสามารถกดบริจาคเพื่อสมทบทุนได้อีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อไปหน้าบริจาค

แสดง  30 60 90