เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

Valentine's Day

1.การได้รับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดดังนี้
  • ซื้อสินค้าครบ 1,000 - 2,999 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี กระเป๋าเก็บความร้อน สำหรับใส่กล่องข้าว มูลค่า 109 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 3,000-5,999 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี ชุดปิ่นโต 4 ชั้น มูลค่า 359 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 บิล รับฟรี กระเป๋าเก็บความร้อน สำหรับใส่ข้าว และ ชุดปิ่นโต 4 ชั้น รวมมูลค่า 468 บาท
2.เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ 24Catalog.com ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2562 หรือในนิตรสาร 24CATALOG ฉบับเดือน มีนาคม 2562
  • ไม่สามารถรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าจากลุ่มเครื่องมือแพทย์ในหน้า 12, 13, 88, 89 และหน้า 1/34 (ปกหลัง ญาญ่า) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย และเจ้าของสินค้ามได้ข้ออนุญาตเข้าร่วมโปรโมชั่น กับ 24Catalog จึงต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงช่องทางโปสเตอร์, แผ่นพับโครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล, โครงการ CATALOG ON SHELF โครงการจองสินค้าต่างๆ หรือแคตล็อกฉบับอื่น
3.ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนของสมนาคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ขอสงวนสิทธิ์ใรการรับของสมนาคุณสูงสุด 2 ชิ้น ต่อ 1 บิล เท่านั้น
6.ขอสงวนสิทธิ์หากมีการบล็อคข้อความ SMS อันมีผลทำให้ไม่ไดรับข้อความประชาสัมพันธ์ หรือส่วนลดพิเศษต่างๆ