เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

Valentine's Day

1.การได้รับของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดดังนี้
  • ซื้อสินค้าครบ 1,000 - 3,499 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี กระเป๋า QR Code สุดเท่ห์ มูลค่า 89 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 3,500 - 5,999 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี กาต้มน้ำร้อน 1.8 ลิตร มูลค่า 690 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 บิล รับฟรี กระเป๋า QR Code สุดเท่ห์ และ กาต้มน้ำร้อน 1.8 ลิตร รวมมูลค่า 779 บาท
พิเศษ!!! เมื่อซื้อสินค้าครบ 6,500 บาทขึ้นไป ผ่าน www.24Catalog.com ลดเลย 600 บาท สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก โค้ดมีจำนวนจำกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2.เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ 24Catalog.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2562 หรือในนิตรสาร 24CATALOG ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562
  • ไม่สามารถรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าจากลุ่มเครื่องมือแพทย์ในหน้า 11, 12, 13 ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย และเจ้าของสินค้ามได้ข้ออนุญาตเข้าร่วมโปรโมชั่น กับ 24Catalog จึงต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงช่องทางโปสเตอร์, แผ่นพับโครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล, โครงการ CATALOG ON SHELF โครงการจองสินค้าต่างๆ หรือแคตล็อกฉบับอื่น
3.ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนของสมนาคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "กระเป๋า QR Code สุดเท่ห์"
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 3,500 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "กาต้มน้ำร้อน 1.8 ลิตร"
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "กระเป๋า QR Code สุดเท่ห์ และ กาต้มน้ำร้อน 1.8 ลิตร"
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ขอสงวนสิทธิ์ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณสูงสุด 2 ชิ้น ต่อ 1 บิล เท่านั้น