เก็บคูปองที่นี้ เงื่อนไขคูปอง

Ensure

Ensure (7 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90

ผู้นำของโลกด้านศาสตร์แห่งโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์ Ensure เริ่มจำหน่ายในปี 1973 และตั้งแต่นั้นมา ผู้บริโภคก็ได้รับโภชนาการที่ให้สารอาหาร ครบถ้วนและสมดุลอยู่จนปัจจุบัน Ensure คือตราสินค้าที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นอันดับหนึ่งโดยบุคลากร ทางการแพทย์ ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วย เป็นเวลากว่า 40 ปีที่เราได้เน้นความสำคัญ ของวิทยาการด้านโภชนาการ สูตรของ Ensure ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการศึกษาทางคลินิกอีกมากมาย เรายึดมั่นในมาตรฐานที่สูงเมื่อเป็นเรื่องของโภชนาการ และเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าโภชนาการ ให้ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค