ข้าวมาบุญครอง

ข้าวมาบุญครอง

ข้าวมาบุญครองหอมมะลิ 100% 15 กิโลกรัม

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษ สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน คุณภาพ นุ่ม หอม อร่อย ด้วยกรรวิธีที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง คุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ
แนะนำการหุงข้าว : สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.3 - 1.5 ส่วน
ข้าวมาบุญครองหอมมะลิ 100%
ข้าวมาบุญครอง ไรซ์เบอร์รี่

ข้าวมาบุญครอง ไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม

ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีสารที่ต้าน ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ซึ่งสามารถลดอัตราความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน
แนะนำการหุงข้าว : สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 2 - 2.2 ส่วน

ข้าวมาบุญครอง ข้าวขาว 100% 5 กิโลกรัม

ข้าวขาว 100% ที่ผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาจนได้ข้าวขาวคุณภาพดี ข้าวเม็ดขาวสวย สะอาด ร่วน หุงขึ้นหม้อ เหมาะกับอาหารราดแกงต่าง ๆ และร้านอาหาร (ข้อมูลภายใน) ข้าวขาว 100% คือ ข้าวขาวสูตรกลางปี
แนะนำการหุงข้าว : หม้อหุงข้าวขนาดน้อยกว่า 3 ลิตร - ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน
หม้อหุงข้าวขนาดมากกว่า 3 ลิตร - ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.2 ส่วน
ข้าวมาบุญครอง ข้าวขาว 100%

Happy Time ข้าวมาบุญครอง

ข้าวามาบุญครอง ข้าวที่แม่เลือก

ข้าวมาบุญครอง (10 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90