ข้าวมาบุญครอง

 ข้าวมาบุญครอง

    ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกของเมืองไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” ด้วยโรงงานที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล ISO 9001, ด้านระบบประกันคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP), ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)

   “ข้าวมาบุญครอง” ผลิตจากข้าวคุณภาพดี สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน คุณภาพ นุ่ม หอม อร่อย ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง คุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ปัจจุบัน ข้าวมาบุญครอง ยังคงเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับมาตรฐานตราพนมมือติดดาว รับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิดีพิเศษ จากกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ข้าวมาบุญครอง ได้มีผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องนพคุณ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวเพื่อสุขภาพ

24Catalog ได้นำข้าวบาบุญครองหลากหลายประเภทเข้ามาจัดจำหน่าย โดยมีชนิดต่างๆกัน ดังต่อไปนี้
  1. ข้าวมาบุญครอง หอมมะลิ เป็นข้าวที่ได้รับโล่รางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน 8 ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส และการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนมมือติดดาว เป็นรายแรกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ)
  2. ข้าวมาบุญครอง หอมมะลิ 100% (ถุงฟอยล์สีแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู โดยมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
  3. ข้าวมาบุญครอง หอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% โดยมีขนาดบรรจุ 200 กรัม 2, 5 และ 15 กิโลกรัม
  4. ข้าวกล้องมาบุญครองหอมนพคุณ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% บรรจุในถุงสูญญากาศ โดยมีขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม
  5. ข้าวขาวมาบุญครอง 100% (ถุงฟ้า) ขนาด 5 กิโลรัม
  6. ข้าวมาบุญครอง ไรซ์เบอรี่เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นลูกผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ แอนโทไซยานิน, เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง และที่สำคัญมีน้ำตาลต่ำ โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

มาบุญครอง (2 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90