เก็บคูปองที่นี้ เงื่อนไขคูปอง

นาฬิกา Casio

ข้อมูลสนับสนุนนาฬิกา Casio

● การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน นาฬิกา Casio คลิกที่นี่

● ข้อมูลการรับประกันนาฬิกา Casio คลิกที่นี่

   - รับประกันสินค้าทุกรุ่น 1 ปี โดยผู้จัดจำหน่าย เฉพาะตัวเครื่อง,ถ่าน และกรณีเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางโรงงานเท่านั้น หากนำเครื่องซ่อมร้านอื่นนอกจากร้านของศูนย์ฯถือว่าหมดประกันทุกกรณี

   - สามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน

● ดูคู่มือใช้งานนาฬิกา Casio แต่ละรุ่น คลิกที่่นี่

● วิธีการตั้งค่านาฬิกา Casio

Casio (6 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90