แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

สิทธิ์พิเศษพนักงาน

โค้ดส่วนลดสำหรับพนักงานในเครือฯ เท่านั้น

สิทธิ์พนักงาน

เล่มใหม่มาแล้ว!
เล่มใหม่มาแล้ว!
สิทธิ์พนักงาน
สิทธิ์พนักงาน
สิทธิ์พนักงาน
FAMILY พัดลมตั้งโต๊ะ รุ่น FM TA-12 W สีแดง FAMILY พัดลมตั้งโต๊ะ รุ่น FM TA-12 W สีเขียว

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

สิทธิ์พนักงาน

 • คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าพัดลม Family บนเว็บไซต์ www.24Catalog.com และต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.24Catalog.com ก่อนใช้สิทธิ์์ส่วนลด
  โดยรายละเอียดคูปองส่วนลดมีดังต่อไปนี้
  - ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้า Family พัดลมตั้งโต๊ะ สีเขียวหรือสีแดง ใช้โค้ด CPALL03 *สูงสุด 5 ตัว/1 ใบสั่งซื้อ
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น เป็นไปตามรายละเอียดของสื่อโปรโมชั่น สามารถใช้ได้วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • สงวนสิทธิ์์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์์การใช้ส่วนลดเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ การสั่งซื้อ / บัญชี E-mail / เบอร์โทรศัพท์
 • สงวนสิทธิ์์สำหรับพนักงานในเครือ บมจ. ซีพี ออลล์ เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิ์พิเศษบัตรเครดิตและพันธมิตร สินค้าประเภทนมผง, สินค้าเครื่องมือแพทย์,สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • คูปองแต่ละประเภทมีจำนวนจำกัด www.24Catalog.com ขอสงวนสิทธิ์์ในการมอบคูปองให้กับผู้ที่สั่งซื้อสินค้า และรับสิทธิ์์คูปองก่อน
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
 • กรณีมีการคืนสินค้าที่ทำให้ยอดซื้อสุทธิต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
 • www.24Catalog.com ขอสงวนสิทธิ์์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีมีการใช้โค้ดผิดเงื่อนไข
 • www.24Catalog.com ขอสงวนสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด