แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

มาอัพเดทข้อมูลกันเถอะ

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
• รับฟรี!! แก้วน้ำ Shopper Journey มูลค่า 99 บาท เพียงสแกน QR ที่ระบุไว้หน้าสื่อ และอัพเดทข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ของพรีเมี่ยมจะจัดส่งไปร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ระบุไว้ในข้อมูลเท่านั้น โดยมีรอบจัดส่งดังนี้
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่อัพเดทข้อมูลระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2561
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 สำหรับลูกค้าที่อัพเดทข้อมูลระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2561
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
• สงวนสิทธิ์ การรับของพรีเมี่ยม 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก และ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของพรีเมี่ยมที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทจะยึดถือข้อมูลในระบบเป็นสำคัญ
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ และเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพากให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
• เมื่อท่านอัพเดทข้อมูลส่วนตัว หมายถึงท่านยินยอมให้ บริษัทฯ ส่งโปรโมชั่น ข่าวสาร หรืออื่น ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางภายใต้บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด