Stamp 2020

สินค้าสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ

อาหารเสริมทางการแพทย์ คืออะไร ?

อาหารเสริมทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้เป็นโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ป่วยล้างไต ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองทางปาก ผู้ที่ไม่สามารถกินอาหารปกติได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษ เป็นต้น โดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไป ปัจจุบัน อาหารทางการแพทย์มีหลากหลายชนิดทั้งสำหรับผู้ใหญ่และทารก ซึ่งแต่ละชนิดก็มุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการของร่างกายอย่างจำเพาะเจาะจง อาจอยู่ในรูปแบบที่ใช้กินหรือดื่มแทนอาหารหลัก ดื่มเพื่อเสริมอาหารบางมื้อหรือใช้เป็นอาหารทางสายยาง (tube feeding)

อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ (52 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แสดง  30 60 90
  • 1

อาหารเสริม