แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น 2020 แจกเยอะ แจกจริง

แสตมป์เซเว่น 2020

แจกแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จัดหนัก!

แสตมป์เซเว่น 2020

เงื่อนไขการรับแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น 2020

Stamp 7-11

 1. การได้รับของสมนาคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนของกำหนดดังนี้
  • ซื้อสินค้าครบ 1,000 - 2,499 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 15 ดวง มูลค่า 45 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 2,500 - 3,999 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 45 ดวง มูลค่า 135 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 4,000 - 6,999 บาท ต่อ 1 บิล รับฟรี แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 90 ดวง มูลค่า 270 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 7,000 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 บิล รับฟรี แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 200 ดวง มูลค่า 600 บาท
 2. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ 24Catalog.com ที่มาจากนิตยสาร 24Catalog ฉบับเดือน กันยายน 2563 ไม่สามารถรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มเครื่องมือแพทย์ในหน้า 32 รายการที่ 1, หน้า 33 รายการที่ 3 และ 5 และสินค้าที่มีข้อความ "สินค้ารายการที่ x ไม่ร่วมโปรโมชั่นตามรายละเอียดหน้า 8-9" ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย และเจ้าของสินค้ามิได้ขออนุญาตเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ 24Catalog จึงต้องกราบข้ออภัยมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงช่องทางโปสเตอร์, แผ่นพับโครงการเช้าบูชาวัตถุมงคล, โครงการ CATALOG ON SHELF โครงการจองสินค้าต่างๆ หรือ แคตตาล็อกฉบับอื่น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กรณีคืนสินค้ารือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืน "แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 15 ดวง มูลค่า 45 บาท"
  • กรณีคืนสินค้ารือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืน "แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 45 ดวง มูลค่า 135 บาท"
  • กรณีคืนสินค้ารือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 4,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืน "แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 90 ดวง มูลค่า 270 บาท"
  • กรณีคืนสินค้ารือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 7,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืน "แสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 200 ดวง มูลค่า 600 บาท"
 4. แสตมป์จะจัดส่งพร้อมกับสินค้า โปรตรวจสอบจำนวนแสตมป์ และสินค้าก่อนออกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หากสูญายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 5. ขอสงวนสิทธิ์แสตมป์ไม่สมารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. การแจกแสตมป์คำนวณยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

สินค้าแจกแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น 2020 (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90