แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

เนสท์เล่ (Nestle)

รางวัลและใบรับรอง น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ

รางวัลและใบรับรองที่ได้รับเป็นการการันตีว่าน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นสถานประกอบการอาหารที่มีคุณธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

ขวดน้ำ Nestle รักษ์โลก

คุณภาพชีวิตที่ดีหมายรวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลก เหมือนที่เราใส่ใจสุขภาพของคนที่เรารัก ขวดรักษ์โลกทรง Eco Shape ขนาด 0.6 ลิตร ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ์ของเดิม ขวดถือง่าย กระชับมือ พกพาสะดวก และสามารถบีบได้ง่ายเพื่อลดปริมาณขยะ

12 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของน้ำดื่ม Nestle

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์มี 12 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การคัดเลือกแหล่งน้ำใต้ดิน การควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค

คัดเลือกและทำความสะอาด

1. คัดเลือก แหล่งน้ำธรรมชาติจากใต้ดินที่ผ่านการคัดเลือกและถูกขุดเจาะอย่างถูกหลักอนามัย
2. กรอง กรองตะกอนและสิ่งปนเปื้อน
3. ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต

ปรับสภาพน้ำสำหรับบริโภค

4. ปรับคุณสมบัติ กำจัดและปรับคุณสมบัติทางเคมีของน้ำ
5. ลดความกระด้าง ปรับสภาพและลดความกระด้างของน้ำ แต่ยังคงคุณค่าของแหล่งน้ำธรรมชาติ
6. ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต

บรรจุขวด

7. ตรวจสอบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ
8. ไมโครฟิลเตอร์ กรองแบบละเอียดโดยไมโครฟิลเตอร์เพื่อกำจัดการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา
9. บรรจุน้ำ บรรจุน้ำและปิดฝาทันทีภายในห้องบรรจุที่มีการควบคุมตามสุขลักษณะที่ดี

ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

10. บรรจุภัณฑ์ ขวดที่ใช้เป็นขวดที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงงาน โดยใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์เท่านั้น* ยกเว้นขวดขนาด 18.9 ลิตร
11. ระบบท่อ ระบบท่อและการผลิตทั้งหมดเป็นอุปกรณ์สแตนเลสเกรดดีเยี่ยม ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
12. รับรองคุณภาพ โรงงานผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามข้อกำหนด GMP, HACCP, FSSC 22000 และ ISO 9001 รวมทั้งการรับรองอาหารฮาลาล

เริ่มต้นสิ่งดีๆให้ชีวิต ด้วยเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

Nestle (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90