เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อเนกประสงค์ 3 ชิ้น
รหัสสินค้า  343139010

เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อเนกประสงค์ 3 ชิ้น - คละสี

รหัสสินค้า  343139010
  • เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ลายเอกลักษณ์ชาวภาคใต้
  • ประกอบด้วยกระเป๋า 3 ขนาด
  • กระเป๋าที่ลูกค้าได้จะคละสี คละลาย
  • ตัดเย็บโดยกลุ่มผู้สูงอายุ
  • โดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ อ.ระโนด จ.สงขลา
*โปรดระบุรายละเอียดสินค้า
*โปรดระบุสีสินค้า
฿ 139

ใช้ได้ตั้งแต่  31/01/2020 - 05/03/2021
*โปรดระบุรายละเอียดสินค้า
*โปรดระบุสีสินค้า
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
เพศ ผู้หญิง
สีของสินค้า คละสี
ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (WxLxH) 2x18x27 cm
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.08 kg

เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อเนกประสงค์ 3 ชิ้น

สี : คละสี

วัสดุ : ผ้าปาเต๊ะ

น้ำหนัก : 0.08 kg

สินค้าในกล่อง : เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ อเนกประสงค์ 3 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ คละสีคละลาย ประกอบด้วยกระเป๋า 3 ขนาด (กระเป๋าขนาด 25x30 cm, กระเป๋าหูรูด ขนาด 20x25 cm, กระเป๋าขนาด 35x40 cm มีซิปเปิด-ปิด)

- ซึ่งผ้าปาเต๊ะนั้นเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ตัดเย็บกระเป๋าโดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุงานตัดเย็บกระเป๋าและพัฒนาอาชีพครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ความเป็นมาของกลุ่ม

ปัจจุบันสังคมชนบทมีผู้สูงอายุจำนวนมาก เช่นเดียวกับในหมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่เพียงในบ้านเรือน ไม่ออกสู่สังคมภายนอก ไม่มีอาชีพ เป็นภาระของลูกหลาน แต่มีผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน มีอายุระหว่าง 55 - 85 ปี ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางสร้างงาน สร้างอาชีพ หารายได้ เพื่อไม่ต้องเป็นภาระของบุตรหลานหรือญาติพี่น้องรวมทั้งบุคคลอื่นๆ ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมหารายได้ด้วยตนเองให้ มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและความภาคภูมิใจแห่งตน ไม่ทำตัวเป็นผู้ไร้ประโยชน์ การรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุ เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ ทำให้ได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ทำให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผสมผสานกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ประหยัด อดออม แบ่งบัน ซึ่งกันและกัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความสุขอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีผู้สูงอายุจำนวนหลายคนในกลุ่มมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้ชักชวนกันมารวมกลุ่มกันทำกระเป๋าผ้าขาย เนื่องจากจากปัจจุบันสังคมทั่วไปมีความตระหนักและรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าใส่ของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้ถุงพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมมากมาย และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดว่าช่องทางการตลาดขายกระเป๋าผ้าเพื่อลดโลกร้อนจึงมีความเป็นไปได้สูง กลุ่มผู้สูงอายุจึงได้ขอจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุงานตัดเย็บกระเป๋าและพัฒนาอาชีพครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 40 คน ได้รับทะเบียนเลขที่จัดตั้งกลุ่ม ที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ได้ขอยืมเงินจากชมรมผู้สูงอายุ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อลงทุนซื้อจักรเย็บผ้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจการ และได้ประกอบกิจการ โดยมีกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ คอยช่วยเหลือ ในการหาแหล่งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตที่ราคาถูกกว่าการซื้อในพื้นที่ และหาตลาดเพื่อจำหน่ายให้ และที่สำคัญสินค้าคือ กระเป๋าผ้าที่ทำการผลิตและจำหน่าย มีราคาถูกตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป กิจการของกลุ่มจึงสามารถดำเนินกิจการได้ แต่ยังมีรายรับจากการดำเนินกิจการน้อย กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ จึงยังต้องหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายกระเป๋าผ้าที่ผลิตได้ต่อไป เพื่อให้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติ

เซ็ตกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ 3 ชิ้น 3 ขนาด

วิธีการใช้งาน

ใช้สำหรับสะพาย ใส่สิ่งของ

ผ้าปาเต๊ะ

เงื่อนไขการจัดส่ง

จัดส่งฟรีที่ร้านเซเว่นอีเวฟเว่นทั่วประเทศ


Keyword : กระเป๋าผ้า, ผ้าปาเต๊ะ, กระเป๋า, tote bag, กระเป๋าสะพาย

ความเห็นของลูกค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ผู้ที่สนใจสินค้านี้ สนใจสินค้านี้ด้วย