แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

สิทธิพิเศษผู้สมัครบัตร | บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน (GSB)

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

เงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับส่วนลด 15% เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป และลดสูงสุด 300 บาท ผ่านเว็บไชต์ www.24Catalog.com โดยกรอกโค้ด 24GSBQ2

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับส่วนลด 10% เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป และลดสูงสุด 300 บาท ผ่านเว็บไชต์ www.24Catalog.com โดยกรอกโค้ด 24GSBQ2
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น สินค้าบางรายการ, นมผง, สินค้าจัดรายการ, สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0%, สินค้าเครื่องมือแพทย์
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท
  • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ (รวม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ) โดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิก 24Catalog.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด
  • สามารถใช้ได้วันที่ 1 เม.ย - 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-780-7666