ไฟน์ไลน์ มีของแถม

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการร่วมรายการโปรโมชั่น

- การได้รับสินค้าของแถมในโปรโมชั่นต้องมียอดชำระสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น *ยอดสุทธิ ไม่รวมส่วนลดและการใช้แต้ม
- ต้องสั่งซื้อสินค้าเฉพาะ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
- เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในนิตยสาร 24Catalog ฉบับเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 และภายในเว็บไซต์ 24Catalog.com ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561
- สินค้าของแถมมีจำนวนจำกัด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าของแถมในโปรโมชั่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์สินค้าของแถมในโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

promotion21 (0 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90