เงื่อนไขการได้รับของสมนาคุณ

1. การได้รับของสมนาคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดดังนี้
• ซื้อสินค้าครบ 699 บาท ขึ้นไป รับฟรีคูปองคลาสเรียนวุ้นหลักสูตรพื้นฐานออนไลน์ จากสถาบันคุณกัลยา พารวย 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
• ซื้อสินค้าครบ 1,000-1,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี แก้วน้ำ Shopper Journey มูลค่า 99 บาท และ คูปองคลาสเรียนวุ้นหลักสูตรพื้นฐานออนไลน์ จากสถาบันคุณกัลยา พารวย 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
• ซื้อสินค้าครบ 2,000-3,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี กระติกน้ำ Shopper Journey 3 ลิตร มูลค่า 289 บาท และ คูปองคลาสเรียนวุ้นหลักสูตรพื้นฐานออนไลน์จากสถาบันคุณกัลยา พารวย 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
• ซื้อสินค้าครบ 4,000-5,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี กล่องเก็บของพับได้ ขนาดใหญ่ มูลค่า 499 บาท และ คูปองคลาสเรียนวุ้นหลักสูตรพื้นฐานออนไลน์จากสถาบันคุณกัลยา พารวย 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
• ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี แก้วน้ำ Shopper Journey, กระติกน้ำ Shopper Journey 3 ลิตร, กล่องเก็บของพับได้ ขนาดใหญ่ และคูปองคลาสเรียนวุ้นหลักสูตรพื้นฐานออนไลน์จากสถาบันคุณกัลยา พารวย 1 ใบ มูลค่า 490 บาท รวมมูลค่า 1,377 บาท

2. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในนิตยสาร 24Catalog ฉบับเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ไม่สามารถรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มเครื่องมือแพทย์ : หน้า15, 18-21, 113 (ปกเบลล่า) /
หน้า 32, 36 (หน้าปก BSports) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย และเจ้าของสินค้ามิได้ขออนุญาตเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ 24Catalog จึงต้องกราบขออภัยมา
ณ โอกาสนี้ รวมถึงช่องทางโปสเตอร์, แผ่นพับโครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล, โครงการ CATALOG ON SHELF โครงการจองสินค้าต่างๆ หรือแคตตาล็อกฉบับอื่น

3. ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนของสมนาคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “แก้วน้ำ Shopper Journey”
• กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “กระติกน้ำ Shopper Journey 3 ลิตร”
• กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 4,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “กล่องเก็บของพับได้ ขนาดใหญ่”
• กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน “แก้วน้ำ Shopper Journey, กระติกน้ำ Shopper Journey 3 ลิตร, กล่องเก็บของพับได้ ขนาดใหญ่”

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ขอสงวนสิทธิ์ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณสูงสุด 4 ชิ้น ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น