แสตมป์เซเว่นจำนวน 200 ดวง มูลค่า 600 บาท

แสตมป์เซเว่นจำนวน 130 ดวง มูลค่า 390 บาท

แสตมป์เซเว่นจำนวน 100 ดวง มูลค่า 300 บาท

แสตมป์เซเว่นจำนวน 30 ดวง มูลค่า 90 บาท

แสตมป์เซเว่นจำนวน 20 ดวง มูลค่า 60 บาท