เงื่อนไขการได้รับของสมนาคุณ

1. การได้รับของสมนาคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดดังนี้
  • ซื้อสินค้าครบ 1,000-1,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี กระชอนพลาสติก 2 In 1 มูลค่า 99 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 2,000-3,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี ชุดกระบอกน้ำ 4 ขวด มูลค่า 279 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 4,000-5,999 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อสินค้า รับฟรี ชุดกล่องถนอมอาหาร 10 ชิ้นรวมฝา มูลค่า 499 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี กระชอนพลาสติก 2 In 1, ชุดกระบอกน้ำ 4 ขวด และชุดกล่องถนอมอาหาร 10 ชิ้น รวมฝา รวมมูลค่า 877 บาท
2. เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าในนิตยสาร 24Catalog ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (หน้าปก อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ และหน้าปก อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ) ไม่สามารถรวมยอดการสั่งซื้อสินค้าหน้า True Shopping หน้า 18-19 (หน้าปก อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ในหน้า 125 ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายและเจ้าของสินค้ามิได้ขออนุญาตเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ 24Catalog จึงต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงช่องทางโปสเตอร์, แผ่นพับโครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล, โครงการ CATALOG ON SHELF โครงการจองสินค้าต่างๆ หรือแคตตาล็อกฉบับอื่น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนของสมนาคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันมีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "กระชอนพลาสติก 2 In 1"
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "ชุดกระบอกน้ำ 4 ขวด"
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 4,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "ชุดกล่องถนอมอาหาร 10 ชิ้น"
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน "กระชอนพลาสติก 2 In 1, ชุดกระบอกน้ำ 4 ขวด, ชุดกล่องถนอมอาหาร 10 ชิ้น"
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณสูงสุด 3 ชิ้น ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น