ยินดีต้อนรับสมาชิกจากไลน์ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกท่าน

Line 7-11 Code

Line 7-11 Code
Line 7-11 Code
Line 7-11 Code

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

Line 7-11 Code

- คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.24Catalog.com *ยกเว้นเครื่องมือแพทย์ สินค้าโครงการพิเศษ และสินค้าที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้น
- ลดทันที    50.-  เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ     600.-  (ยอดสุทธิ) ใช้โค้ด 24COSE50
- ลดทันที  100.-  เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ  1,100.-  (ยอดสุทธิ) ใช้โค้ด 24COSE100
- ลดทันที  400.-  เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ  3,900.-  (ยอดสุทธิ) ใช้โค้ด 24COSE400
- ลดทันที  600.-  เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ  6,000.-  (ยอดสุทธิ) ใช้โค้ด 24COSE600
- สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้นโดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ www.24Catalog.com ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด
- คูปองมีจำนวนจำกัด และใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
- สามารถใช้ได้วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 เพียง 3 วัน เท่านั้น!!
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจาก สิทธิพิเศษบัตรเครดิตและพันธมิตร และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการใช้อั่งเปา

Line 7-11 Code

1.การได้รับอั่งเปาคูปองส่วนลดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดดังนี้
  • ซื้อสินค้าครบ 1,000-2,499 บาท ต่อ 1 บิล รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 1 ใบ มูลค่า 50 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 2,500-3,999 บาท ต่อ 1 บิล รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 3 ใบ มูลค่า 150 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 4,000-5,999 บาท ต่อ 1 บิล รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 6 ใบ มูลค่า 300 บาท
  • ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 บิล รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 10 ใบ มูลค่า 500 บาท
2.เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในนิตรสาร 24Catalog ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562
3.ขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนอั่งเปาคูปองส่วนลด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้าอันนี้มีผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 1 ใบ มูลค่า 50 บาท
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 3 ใบ มูลค่า 150 บาท
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 4,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 6 ใบ มูลค่า 300 บาท
  • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าอันมีผลทำให้ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 บิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน รับอั่งเปา คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท 10 ใบ มูลค่า 500 บาท
4.อั่งเปาคูปองส่วนลด จะจัดส่งพร้อมกับสินค้า โปรดตรวจสอบจำนวนอั่งเปาคูปองส่วนลด และสินค้าก่อนออกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หากสูญหายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
5.ขอสงวนสิทธิ์อั่งเปาคูปองส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.สามารถใช้อั่งเปาคูปองส่วนลด มากกว่า 1 ใบ ต่อใบสั่งซื้อได้
7.ขอสงวนสิทธิ์การร่วมคูปองสำหรับสินค้า เบอร์ดี้ กาแฟกระป๋อง โรบัสต้า 180 มล.