แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

วิธีการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับ 24catalog.com
1. ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
2. โดยสามารถชำระเงินได้ทุกช่องทาง 
3. ท่านจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจาก 24catalog.com โดยเราจะจัดส่งให้ภายใน 14 วัน
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 14 วัน
- โทรขอใบกำกับภาษีได้ที่ 0-2780-7666
- อีเมล์มาที่ taxinvoice@24shopping.co.th
หมายเหตุ
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางลูกค้าจะได้รับพร้อมกับสินค้า (กรุณาแจ้งพนักงานทุกครั้ง)
- กรณีใบกำกับภาษีอย่างย่อหาย ลูกค้าต้องแจ้งความ ใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน โดยเงื่อนไขที่แจ้งความ ดังนี้
"เอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ/เต็มรูป ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท  ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่"
- ต้องขออภัยหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่แนบใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางเราไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับท่านได้
- กรณีท่านทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสูญหาย ทางเราไม่สามารถออกใหม่ให้ท่านได้
- หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
*รายการยกเว้นคือ สินค้าเพื่อการเกษตร และการศึกษา เช่น ข้าว, ปุ๋ย เป็นต้น

ความงาม

แม่และเด็ก

บ้านและสวน

มือถือและไอที