แลกเปลี่ยนแต้ม 24Catalog

วิธีการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกแบบปกติ
1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)


2. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่อง และ คลิก ยอมรับข้อตกลงเเละเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)


2. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่อง และ คลิก ยอมรับข้อตกลงเเละเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
สมัครสมาชิกโดย Facebook

1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "ล็อคอินผ่าน Facebook" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)

2. ทำการปลดบล็อกป๊อบอัพดังรูป

3. ล็อคอินใช้งานอีกครั้ง

1. คลิกเมนู "สมัครสมาชิก" >> คลิกปุ่ม "ล็อคอินผ่าน Facebook" (ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ฟรี)

2. ทำการปลดบล็อกป๊อบอัพดังรูป

3. ล็อคอินใช้งานอีกครั้ง